medycyna estetyczna

Psychiczne i fizyczne aspekty medycyny estetycznej

Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO zdrowie to pełen dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby czy niedomagania. Słowa te najlepiej tłumaczą istotę istnienia medycyny estetycznej. Nie bez powodu zatem w ostatnim czasie medycyna estetyczna stała się jedną z prężniej rozwijających się gałęzi medycyny.